Jarmark Jakubowy Szczecin

Na skróty

Historia

fot. Łukasz Szełemej

Bogdan Matławski

Jarmark Świętego Jakuba w Szczecinie

Jarmark, z niemieckiego Jahrmarkt, oznacza targ doroczny o znaczeniu ponadlokalnym. Jarmarki w Polsce mają długą historię, m.in. w roku 1260 papież Aleksander IV bullą papieską przyzwolił na odbywanie się Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku. W średniowieczu jarmarki organizowano corocznie w stałych terminach, najczęściej przy okazji święta kościelnego. Zwyczaj ten dominuje także obecnie.

Święty Jakub od ponad 800 lat jest patronem szczecińskiej katedry, ale dopiero w 2009 roku, przy okazji odpustu świętego Jakuba w bazylice archikatedralnej w Szczecinie odbył się pierwszy „Jarmark Jakubowy” i ta nazwa przyjęła się w języku potocznym. Jarmark świętego Jakuba od pierwszej edycji zyskał uznanie mieszkańców miasta oraz wszystkich jego uczestników jako ważne wydarzenie społeczno-gospodarcze i jednocześnie kościelno-kulturalne. Decyzją Ekscelencji Andrzeja Dzięgi, arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego, Jarmark świętego Jakuba odbywać się będzie w bazylice katedralnej w Szczecinie corocznie, w dniach odpustu.

Współczesna jego propozycja nawiązuje do średniowiecznej tradycji jarmarków odpustowych. Najważniejszym wydarzeniem jarmarku, a nawet jego zwieńczeniem, jest msza święta odpustowa odprawiana w bazylice archikatedralnej. Niezwykle atrakcyjny jest także wymiar pozaliturgiczny Jarmarku Jakubowego. Okazało się, że forma wspólnej i osobistej modlitwy, religijnej celebracji oraz handlowania i wspólnej dobrej zabawy była przez mieszkańców oczekiwana i została zaakceptowana. Można powiedzieć, że piękno rodzi się od środka, na co wskazuje połączenie tradycji ze współczesnością. Jest ono dowodem na historyczny związek przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i religijno-kościelnych, który jest atrakcyjny także dzisiaj. Liczni wystawcy, wśród których ważne miejsce zajmują ludowi artyści, twórcy kulinarnego dziedzictwa regionu, zespoły folklorystyczne, rzemieślnicy, tworzą specyficzny klimat jarmarku. I co ważne, nie stanowią „dodatku”, jak w przypadku innych przedsięwzięć kulturalnych, ale są „sercem, duszą i ciałem” tego wydarzenia, są zaproszeni do dzieła na chwałę samego Pana Boga. Jarmark świętego Jakuba w Szczecinie stwarza szansę, nie tylko przedsięwzięciom kupieckim, ale tworzy forum spotkań artystów z całego regionu, z różnych dziedzin sztuki, ludzi nie tracących wrażliwości na Boże sprawy. Powiada się, że piękno przekazują tylko ci, którzy je mają. Właśnie tę wartość oraz radość życia ukazują uczestnicy „korowodu Jakubowego”.

Jarmark świętego Jakuba jest wydarzeniem twórczym wpisującym się w powstawanie współczesnego obrazu kulturowego regionu Pomorza Zachodniego, innego od bieżących propozycji kultury masowej. Takie było zamierzenie pomysłodawców jarmarku, aby jego nowatorski, a zarazem tradycyjny charakter był nie tylko wizytówką naszego regionu i atrakcją turystyczną, ale nade wszystko wyróżnikiem kultury jego mieszkańców. Wolą organizatorów jest także, aby każda kolejna edycja Jarmarku Świętego Jakuba w Szczecinie wzbudzała zachwyt i zdumienie ludzi, bo ono jest początkiem nowego.

Bogdan Matławski

 

 

 odsłon: 3728 | aktualizowano: 2011-07-16 00:30 | po, mtd
projektowanie stron szczecin

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone


Fundacja SZCZECIŃSKA, projekt - Jarmark Jakubowy

ul. św. Jakuba 1 70-543 Szczecin
Bank PEKAO SA VI Oddział w Szczecinie 52 1240 3972 1111 0010 3233 3016, fundacja@szczecinska.pl